SOI CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

Số cực chuẩn, tỷ lệ ăn lớn, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh, đợi đến giờ kết quả lấy tiền về nhé

Với thẻ nạp 100.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Nam.

Các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 16h00.

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 1 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM​

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
 27-01-2020  Hồ Chí Minh 25-51,Đồng Tháp 15-50,Cà Mau 02-35  Miss
 26-01-2020  Kiên Giang 57-70,Tiền Giang 19-21,Đà Lạt 05-71   Win Kiên Giang,Tiền Giang,Đà Lạt
 25-01-2020  Long An 52-03,Hồ Chí Minh 13-40 ,Hậu Giang 15-40,Bình Phước 60-71   Win Long An,Hồ Chí Minh
 24-01-2020  Vĩnh Long 51-80,Trà Vinh 05-86,Bình Dương 18-01   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 23-01-2020  An Giang 25-51,Tây Ninh 20-35,Bình Thuận 15-63   Miss
 22-01-2020  Cần Thơ 37-40,Đồng Nai 15-20,Sóc Trăng 60-52   Win Cần Thơ
 21-01-2020  Vũng Tàu 32-78,Bến Tre 69-81,Bạc Liêu 86-51   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 20-01-2020
 Cà Mau 08-34,Đồng Tháp 32-15,Hồ Chí Minh 08-17
  Win Cà Mau,Đồng Tháp
 19-01-2020  Kiên Giang 61-37,Tiền Giang 09-32,Đà Lạt 01-75   Win Kiên Giang
 18-01-2020 Long An 61-25,Hồ Chí Minh 12-35,Hậu Giang 19-52,Bình Phước 59-78  Miss
 17-01-2020  Bình Dương 31-65,Trà Vinh 17-23,Vĩnh Long 15-75   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 16-01-2020  An Giang 04-62,Bình Thuận 30-65,Tây Ninh 25-56   Win An Giang
 15-01-2020  Cần Thơ 06-49,Đồng Nai 41-89,Sóc Trăng 14-64   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 14-01-2020  Bạc Liêu 17-08,Bến Tre 04-31,Vũng Tàu 03-48   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 13-01-2020 Cà Mau 06-17,Hồ Chí Minh 23-61,Đồng Tháp 31-80  Miss
 12-01-2020  Kiên Giang 15-60,Tiền Giang 06-31,Đà Lạt 84-02  Miss
 11-01-2020  Long An 20-01,Hồ Chí Minh 15-59,Hậu Giang 05-16,Bình Phước 03-41   Win Bình Phước
 10-01-2020  Bình Dương 15-09,Trà Vinh 02-60,Vĩnh Long 24-52    Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 09-01-2020  An Giang 98-80,Bình Thuận 02-30,Tây Ninh 17-25   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 08-01-2020  Cần Thơ 60-45,Đồng Nai 89-64,Sóc Trăng 04-46   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 07-01-2020  Bạc Liêu 64-41,Bến Tre 03-17,Vũng Tàu 26-19   Win Bạc Liêu,Bến Tre
06-01-2020  Cà Mau 08-14,Đồng Tháp 37-63,Hồ Chí Minh 15-60   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 05-01-2020  Kiên Giang 25-40,Tiền Giang 03-61,Đà Lạt 28-56  Miss
 04-01-2020 Long An 36-83,Hồ Chí Minh 12-67,Hậu Giang 02-35,Bình Phước 04-41   Win Long An
 03-01-2020  Bình Dương 82-56,Trà Vinh 03-40,Vĩnh Long 16-76   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 02-01-2020  An Giang 37-64,Bình Thuận 69-80,Tây Ninh 01-40   Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
01-01-2020 Đồng Nai 12-50,Cần Thơ 08-75,Sóc Trăng 06-45  Miss
 31-12-2019
 Bạc Liêu 23-07,Bến Tre 65-96,Vũng Tàu 27-71
  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 30-12-2019  Cà Mau 56-31,Đồng Tháp 60-57,Hồ Chí Minh 02-76   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 29-12-2019  Kiên Giang 19-03,Tiền Giang 12-75,Đà Lạt 17-32   Win Kiên Giang
 28-12-2019  Long An 15-40,Hồ Chí Minh 08-61,Hậu Giang 30-67,Bình Phước 41-36  Miss
 27-12-2019  Bình Dương 81-93,Trà Vinh 13-60,Vĩnh Long 27-50   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-12-2019  An Giang 52-71,Bình Thuận 30-38,Tây Ninh 53-70   Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
 25-12-2019  Cần Thơ 12-30,Đồng Nai 05-42,Sóc Trăng 21-32  Miss
 24-12-2019  Bạc Liêu 12-50,Bến Tre 31-76,Vũng Tàu 25-81   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-12-2019  Cà Mau 16-32,Đồng Tháp 05-56,Hồ Chí Minh 72-54  Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 22-12-2019  Kiên Giang 01-86,Tiền Giang 12-59,Đà Lạt 84-61  Miss
 21-12-2019  Hồ Chí Minh 33-20,Bình Phước 03-33,Hậu Giang 16-80,Long An 27-63   Win Hồ Chí Minh,Hậu Giang
 20-12-2019  Bình Dương 18-37,Trà Vinh 26-70,Vĩnh Long 03-34   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-12-2019  An Giang 51-65,Bình Thuận 03-57,Tây Ninh 18-35   Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
 18-12-2019  Đồng Nai 23-41,Sóc Trăng 81-10,Cần Thơ 51-52   Win Đồng Nai
 17-12-2019  Bạc Liêu 14-79,Bến Tre 05-67,Vũng Tàu 82-10   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 16-12-2019  Cà Mau 54-27,Đồng Tháp 14-50,Hồ Chí Minh 20-61   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 15-12-2019
 Kiên Giang 25-16,Đà Lạt 73-34,Tiền Giang 22-81
 Miss
 14-12-2019 Hồ Chí Minh 37-97,Bình Phước 21-68,Hậu Giang 33-73,Long An 30-64   Win Bình Phước
 13-12-2019  Bình Dương 53-65,Trà Vinh 01-38,Vĩnh Long 06-30   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 12-12-2019  An Giang 13-25,Bình Thuận 17-62,Tây Ninh 20-49   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 11-12-2019  Cần Thơ 12-60,Đồng Nai 05-40,Sóc Trăng 94-28   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
10-12-2019  Bạc Liêu 25-45,Bến Tre 03-40,Vũng Tàu 17-59   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 09-12-2019 Cà Mau 20-82,Đồng Tháp 24-50,Hồ Chí Minh 18-65   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 08-12-2019  Kiên Giang 17-09,Tiền Giang 32-50,Đà Lạt 67-73   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 07-12-2019  Hồ Chí Minh 56-14,Bình Phước 68-02,Hậu Giang 83-34,Long An 71-69  Miss
 06-12-2019  Bình Dương 21-79,Trà Vinh 28-49,Vĩnh Long 78-83   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 05-12-2019  An Giang 94-43,Tây Ninh 00-51,Binh Thuận 60-06    Win An Giang,Bình Thuận
 04-12-2019  Cần Thơ 18-21,Đồng Nai 06-69,Sóc Trăng 04-53   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 03-12-2019  Bạc Liêu 46-50,Bến Tre 24-51,Vũng Tàu 22-19   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 02-12-2019  Cà Mau 72-43,Đồng Tháp 04-45,Hồ Chí Minh 29-41   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 01-12-2019
 Kiên Giang 39-06,Tiền Giang 25-70,Đà Lạt 16-41
  Win Kiên Giang,Tiền Giang 
 30-11-2019  Long An 24-41,Hồ Chí Minh 25-51,Hậu Giang 03-41,Bình Phước 08-30   Win Long An
 29-11-2019  Bình Dương 12-51,Trà Vinh 25-51,Vĩnh Long 12-71  Miss
 28-11-2019  An Giang 30-14,Bình Thuận 18-30,Tây Ninh 26-52   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 27-11-2019  Cần Thơ 12-47,Đồng Nai 23-42,Sóc Trăng 03-50   Win Cần Thơ ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 26-11-2019  Bạc Liêu 63-97,Bến Tre 38-54,Vũng Tàu 10-51   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 25-11-2019  Cà Mau 18-29,Đồng Tháp 67-94,Hồ Chí Minh 03-21   Win Cà Mau,Đồng Tháp