Người bạn đồng hành giúp bạn chiến thắng
Chơi sổ xố theo cách của bạn để trúng lớn, Kiên trì để thành công
Chúng tôi cam kết mang cho bạn những cầu đẹp và số chuẩn chắc ăn hôm nay
✔ CẶP XÍU CHỦ MT VÍP NHẤT VÀ CHẮC ĂN NHẤT
★ Cầu hôm nay được chúng tôi phân tích, sàng lọc và soi rất chính xác , đảm bảo tỷ lệ thắng cao nhất.
★ Dịch vụ xổ số 3 miền Bắc-Trung-Nam có tính phí cam kết  số chuẩn và chắc ăn.
★ Nạp  thẻ trong thời gian từ 08h-18h hàng ngày, có thể nạp cộng dồn
★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 600,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-06
05-06TT Huế: 248,323,
Phú Yên: 879,560
Trúng 879 Phú Yên242
04-06TT Huế: 348,578,
Kon Tum: 900,056,
Khánh Hòa: 701,740
Trúng 348 TT Huế,
Trúng 900 Kon Tum,
Trúng 701 Khánh Hòa
229
03-06Đà Nẵng: 709,857,
Quảng Ngãi: 635,110,
Đắc Nông: 971,585
Trúng 709 Đà Nẵng,
Trúng 635 Quảng Ngãi,
Trúng 971 Đắc Nông
192
02-06Gia Lai: 288,786,
Ninh Thuận: 414,983
Trúng 288 Gia Lai163
01-06Bình Định: 459,670,
Quảng Trị: 299,380,
Quảng Bình: 870,709
Trúng 299 Quảng Trị,
Trúng 870 Quảng Bình
227
31-05Đà Nẵng: 492,313,
Khánh Hòa: 829,445
Trúng 829 Khánh Hòa175
30-05Đắc Lắc: 571,790,
Quảng Nam: 896,208
Trúng 571 Đắc Lắc,
Trúng 896 Quảng Nam
188
29-05TT Huế: 212,554,
Phú Yên: 500,596
Trúng 212 TT Huế,
Trúng 500 Phú Yên
206
28-05TT Huế: 101,742,
Kon Tum: 173,118,
Khánh Hòa: 879,852
Trượt264
27-05Đà Nẵng: 485,090,
Quảng Ngãi: 084,643,
Đắc Nông: 591,408
Trúng 485 Đà Nẵng,
Trúng 084 Quảng Ngãi,
Trúng 591 Đắc Nông
208
26-05Gia Lai: 645,553,
Ninh Thuận: 179,040
Trúng 179 Ninh Thuận178
25-05Bình Định: 605,625,
Quảng Trị: 689,224,
Quảng Bình: 978,221
Trúng 605 Bình Định,
Trúng 689 Quảng Trị
233
24-05Đà Nẵng: 134,038,
Khánh Hòa: 797,803
Trúng 797 Khánh Hòa211
23-05Đắc Lắc: 933,321,
Quảng Nam: 560,086
Trúng 560 Quảng Nam218
22-05TT Huế: 859,453,
Phú Yên: 036,878
Trúng 036 Phú Yên218
21-05TT Huế: 775,681,
Kon Tum: 436,137,
Khánh Hòa: 359,437
Trúng 436 Kon Tum153
20-05Đà Nẵng: 849,592,
Quảng Ngãi: 643,129,
Đắc Nông: 168,339
Trượt228
19-05Gia Lai: 334,676,
Ninh Thuận: 861,243
Trượt226
18-05Bình Định: 398,495,
Quảng Trị: 371,983,
Quảng Bình: 494,078
Trúng 398 Bình Định,
Trúng 371 Quảng Trị,
Trúng 494 Quảng Bình
156
17-05Đà Nẵng: 996,497,
Khánh Hòa: 469,413
Trúng 996 Đà Nẵng,
Trúng 469 Khánh Hòa
251
16-05Đắc Lắc: 275,246,
Quảng Nam: 088,900
Trượt172
15-05TT Huế: 454,897,
Phú Yên: 007,340
Trúng 454 TT Huế280
14-05TT Huế: 042,886,
Kon Tum: 489,001,
Khánh Hòa: 886,153
Trúng 042 TT Huế,
Trúng 489 Kon Tum
211
13-05Đà Nẵng: 447,778,
Quảng Ngãi: 076,183,
Đắc Nông: 040,094
Trúng 040 Đắc Nông258
12-05Gia Lai: 483,774,
Ninh Thuận: 062,540
Trúng 483 Gia Lai239
09-05Đắc Lắc: 127,143,
Quảng Nam: 725,393
Trúng 725 Quảng Nam193
08-05TT Huế: 883,953,
Phú Yên: 680,849
Trúng 883 TT Huế,
Trúng 680 Phú Yên
261
07-05TT Huế: 812,213,
Kon Tum: 950,781,
Khánh Hòa: 518,918
Trúng 812 TT Huế,
Trúng 950 Kon Tum,
Trúng 518 Khánh Hòa
233
06-05Đà Nẵng: 468,853,
Quảng Ngãi: 333,077,
Đắc Nông: 090,667
Trúng 468 Đà Nẵng,
Trúng 333 Quảng Ngãi,
Trúng 090 Đắc Nông
236
05-05Gia Lai: 694,445,
Ninh Thuận: 458,845
Trúng 694 Gia Lai,
Trúng 458 Ninh Thuận
285
04-05Bình Định: 030,431,
Quảng Trị: 358,326,
Quảng Bình: 284,572
Trúng 030 Bình Định,
Trúng 358 Quảng Trị,
Trúng 284 Quảng Bình
204
03-05Đà Nẵng: 688,718,
Khánh Hòa: 589,140
Trúng 688 Đà Nẵng,
Trúng 589 Khánh Hòa
182
02-05Đắc Lắc: 567,045,
Quảng Nam: 191,833
Trúng 567 Đắc Lắc230
01-05TT Huế: 733,931,
Phú Yên: 205,116
Trúng 733 TT Huế,
Trúng 205 Phú Yên
215
30-04TT Huế: 600,759,
Kon Tum: 919,116,
Khánh Hòa: 647,797
Trúng 600 TT Huế,
Trúng 919 Kon Tum
268
29-04Đà Nẵng: 364,690,
Quảng Ngãi: 940,665,
Đắc Nông: 421,503
Trúng 364 Đà Nẵng,
Trúng 940 Quảng Ngãi,
Trúng 421 Đắc Nông
256
28-04Gia Lai: 979,391,
Ninh Thuận: 766,602
Trúng 979 Gia Lai,
Trúng 766 Ninh Thuận
157
27-04Bình Định: 720,350,
Quảng Trị: 347,779,
Quảng Bình: 318,060
Trúng 720 Bình Định,
Trúng 347 Quảng Trị,
Trúng 318 Quảng Bình
265
26-04Đà Nẵng: 057,693,
Khánh Hòa: 574,271
Trúng 057 Đà Nẵng,
Trúng 574 Khánh Hòa
209
25-04Đắc Lắc: 527,478,
Quảng Nam: 146,540
Trúng 527 Đắc Lắc,
Trúng 146 Quảng Nam
222
24-04TT Huế: 617,525,
Phú Yên: 785,618
Trúng 617 TT Huế255
23-04TT Huế: 692,269,
Kon Tum: 342,631,
Khánh Hòa: 739,083
Trúng 692 TT Huế,
Trúng 739 Khánh Hòa
172

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *